Prečo sa volania na toto zariadenie dajú zdvihnúť inými zariadeniami?

1.         Prejdite do ponuky telefónu a vyberte položku Nastavenia, vyberte položku Kontá hovoru a potom požadovanú kartu ,,SIM”
2.         Prejdite na spodok tejto obrazovky a vyberte možnosť ,,Presmerovanie hovoru”
3.         Skontrolujte, či je povolená možnosť ,,Vždy presmerovať”, ak je, zakážte ju. Na tejto obrazovke sa nachádzajú tri ďalšie možnosti: ,,Presmerovať, keď je obsadené”, ,,Presmerovať, keď nie je zdvihnuté” a ,,Presmerovať, keď nie je zasiahnuteľný”
4.         Povoliť/zakázať požadované funkcie

EXPLORE STORIES