Na čo môžem použiť poukážku ViewRanger?

Pre zákazníkov v Kanade, Českej republike, Dánsku, Fínsku, Nemecku, Holandsku, na Novom Zélande, v Severnom Írsku, Nórsku, na Slovensku, Španielsku, Švédsku alebo Spojených štátoch amerických:

Dostupné možnosti
1. Balíčky s prémiovým mapovaním:
• Mapovanie v rámci celej vašej krajiny bez časového obmedzenia v pomere 1:50k.
• Mapovanie na celom území krajiny bez časového obmedzenia, v jednej z nasledujúcich krajín: Kanada, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, Nový Zéland, Severné Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko alebo Spojené štáty americké
• Celoštátne mapovanie pre Belgicko, Francúzsko alebo Veľkú Britániu, pri 1- ročnom predplatnom v pomere 1:50k.

2. Balík kreditov ViewRanger (1000 kreditov)
• Môže byť uplatnený pre nákup regionálnych máp, alebo malých dlaždíc pre vytvorenie vlastnej mapy niektorej z nasledujúcich krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Severné Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko alebo Spojené štáty americké.
o Poznámka 1: dostupné mapy sa líšia podľa krajiny a ceny. K dispozícii je kombinácia máp 1: 50k a 1: 25k.
o Poznámka 2: používatelia môžu použiť svoje kredity na nákup oblastí z viacerých krajín, ak si to želajú.

3. Predplatné ViewRanger Pro (2 roky)
• Používatelia si môžu namiesto toho zvoliť 2-ročné predplatné aplikácie ViewRanger Pro, ktorá odomkne množstvo prémiových funkcií v aplikácii. Tieto zahŕňajú
o Používanie offline funkcie rozšírenej reality offline (Skyline)
o Mapy offline kdekoľvek na svete (s niekoľkými vrstvami: mapová mapa ViewRanger, satelit, OpenStreetMap, cyklistické mapy, lyžiarske mapy, dopravné mapy)
o Automaticky generovaná navigácia a smer cesty
o Možnosť tlačiť mapy

Pre zákazníkov v Belgicku, Francúzsku alebo Veľkej Británii:

Dostupné možnosti
1. Balíčky s prémiovým mapovaním:
• Celoštátne mapovanie vašej vlastnej krajiny, pri 1- ročnom predplatnom v pomere 1:50k.
• Celoštátne mapovanie ktorejkoľvek z ďalších dvoch krajín uvedených vyššie, pri 1- ročnom predplatnom v pomere 1:50k.
• Mapovanie na celom území krajiny bez časového obmedzenia, v jednej z nasledujúcich krajín: Kanada, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, Nový Zéland, Severné Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko alebo Spojené štáty americké

2. Balík kreditov ViewRanger (1000 kreditov)
• Môže byť uplatnený pre nákup regionálnych máp, alebo malých dlaždíc pre vytvorenie vlastnej mapy niektorej z nasledujúcich krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Severné Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko alebo Spojené štáty americké.
o Poznámka 1: dostupné mapy sa líšia podľa krajiny a ceny. K dispozícii je kombinácia máp 1:50k a 1:25k.
o Poznámka 2: používatelia môžu použiť svoje kredity na nákup oblastí z viacerých krajín, ak si to želajú.

3. Predplatné ViewRanger Pro (2 roky)
• Používatelia si môžu namiesto toho zvoliť 2-ročné predplatné aplikácie ViewRanger Pro, ktorá odomkne množstvo prémiových funkcií v aplikácii. Tieto zahŕňajú
o Používanie offline funkcie rozšírenej reality offline (Skyline)
o Mapy offline kdekoľvek na svete (s niekoľkými vrstvami: mapová mapa ViewRanger, satelit, OpenStreetMap, cyklistické mapy, lyžiarske mapy, dopravné mapy)
o Automaticky generovaná navigácia a smer cesty
o Možnosť tlačiť mapy

Pre zákazníkov v Austrálii, Rakúsku, Grécku, Írsku, Taliansku, Švajčiarsku alebo Spojených štátoch amerických:

Dostupné možnosti
1. Balíčky s prémiovým mapovaním:
• Mapovanie na celom území krajiny bez časového obmedzenia, v jednej z nasledujúcich krajín: Kanada, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, Nový Zéland, Severné Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko alebo Spojené štáty americké
• Celoštátne mapovanie pre Belgicko, Francúzsko alebo Veľkú Britániu, pri 1- ročnom predplatnom v pomere 1:50k.

2. Balík kreditov ViewRanger (1000 kreditov)
• Môže byť uplatnený pre nákup regionálnych máp, alebo malých dlaždíc pre vytvorenie vlastnej mapy, vo vašej krajine alebo niektorej z nasledujúcich krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Severné Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko alebo Spojené štáty americké.
o Poznámka 1: dostupné mapy sa líšia podľa krajiny a ceny. K dispozícii je kombinácia máp 1:50k a 1:25k.
o Poznámka 2: používatelia môžu použiť svoje kredity na nákup oblastí z viacerých krajín, ak si to želajú.

3. Predplatné ViewRanger Pro (2 roky)
• Používatelia si môžu namiesto toho zvoliť 2-ročné predplatné aplikácie ViewRanger Pro, ktorá odomkne množstvo prémiových funkcií v aplikácii. Tieto zahŕňajú
o Používanie offline funkcie rozšírenej reality offline (Skyline)
o Mapy offline kdekoľvek na svete (s niekoľkými vrstvami: mapová mapa ViewRanger, satelit, OpenStreetMap, cyklistické mapy, lyžiarske mapy, dopravné mapy)
o Automaticky generovaná navigácia a smer cesty
o Možnosť tlačiť mapy

Pre zákazníkov v ostatných krajinách:

Dostupné možnosti
1. Balíčky s prémiovým mapovaním:
• Mapovanie na celom území krajiny bez časového obmedzenia, v jednej z nasledujúcich krajín: Kanada, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, Nový Zéland, Severné Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko alebo Spojené štáty americké
• Celoštátne mapovanie pre Belgicko, Francúzsko alebo Veľkú Britániu, pri 1- ročnom predplatnom v pomere 1:50k.

2. Balík kreditov ViewRanger (1000 kreditov)
• Môže byť uplatnený pre nákup regionálnych máp, alebo malých dlaždíc pre vytvorenie vlastnej mapy niektorej z nasledujúcich krajín: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Grécko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Severné Írsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko alebo Spojené štáty americké.
o Poznámka 1: dostupné mapy sa líšia podľa krajiny a ceny. K dispozícii je kombinácia máp 1:50k a 1:25k.
o Poznámka 2: používatelia môžu použiť svoje kredity na nákup oblastí z viacerých krajín, ak si to želajú.

3. Predplatné ViewRanger Pro (2 roky)
• Používatelia si môžu namiesto toho zvoliť 2-ročné predplatné aplikácie ViewRanger Pro, ktorá odomkne množstvo prémiových funkcií v aplikácii. Tieto zahŕňajú
o Používanie offline funkcie rozšírenej reality offline (Skyline)
o Mapy offline kdekoľvek na svete (s niekoľkými vrstvami: mapová mapa ViewRanger, satelit, OpenStreetMap, cyklistické mapy, lyžiarske mapy, dopravné mapy)
o Automaticky generovaná navigácia a smer cesty
o Možnosť tlačiť mapy