Čo robiť, ak sa na vašej domovskej obrazovke zobrazí správa ,,Iba tiesňové volanie”?

1.         Toto sa zobrazí, ak sa vyskytnú problémy so SIM kartou
2.         Dodatočne, ak sa nachádzate v oblasti, ktorá nie je pokrytá poskytovateľom siete

EXPLORE STORIES