Čo musím urobiť, ak sa zobrazí ,,Zadajte PUK kód”?

1.         Po troch po sebe nasledujúcich nesprávnych pokusoch o zadanie správneho PIN kódu SIM karty sa PIN kód zablokuje a zobrazí sa žiadosť o kód PUK
2.         Predtým, než sa pokúsite vložiť kód PUK, ubezpečte sa, že máte správny kód poskytnutý poskytovateľom siete
3.         Po desiatich neúspešných pokusoch zadania PUK kódu bude karta SIM trvalo vypnutá
4.         Po trvalom zablokovaní SIM karty si budete musieť zakúpiť novú SIM kartu

EXPLORE STORIES