Čo mám robiť, keď mám problémy s príjmom signálu?

1.              Zlá kvalita hovorov: Skontrolujte, či je hlasitosť zariadenia nastavená na prijateľnú pohodlnú úroveň
2.              Keď sa zariadenie používa v oblastiach so slabým signálom, napr. v blízkosti vysokých budov alebo v suteréne, kvalita hovoru môže byť nepriaznivo ovplyvnená
3.              Keď sa toto zariadenie používa v období vysokej intenzity hovoru, napríklad v špičkách, porucha hovoru môže byť spôsobená preťažením siete
4.              Pohotovostný čas sa zníži, pohotovostný čas súvisí so systémovým nastavením siete, dôvod môže byť, že telefón sa používa v oblasti so slabým signálom
Tam, kde je slabý signál, sa telefón neustále pokúša komunikovať vyhľadávaním signálu základňovej stanice a batéria sa rýchlejšie vybije, a tým sa zníži pohotovostný čas

EXPLORE STORIES