Čo mám robiť, ak sa na zariadení zobrazí správa ,,Žiadna služba”?

1.         Toto sa môže zobraziť, ak sa nachádzate v oblasti, ktorá nie je pokrytá vaším poskytovateľom siete, alebo ak sa nachádzate v oblasti s nízkym príjmom, napríklad v uzavretom priestore
2.         Na obrazovke sa zobrazí ,,Žiadna služba”, až kým sa situácia nevyrieši presunom do oblasti, kde služba je
3.         Ak tento problém pretrváva, keď sa nachádzate v lokalite známou dobrým servisom, obráťte sa na poskytovateľa siete, aby ste sa uistili, že neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa služieb alebo služieb vašej SIM

EXPLORE STORIES