Ako zistím, že je k dispozícii aktualizácia zariadenia, ako zistím, že mám najnovší softvér?

POZNÁMKA: Keď je k dispozícii nový firmvér/softvér, upozornenia sa posielajú všetkým zariadeniam Land Rover Explore.
Na domovskej obrazovke sa na oznamovacom paneli zobrazí ikona. Keď sa zobrazí ikona, môžete potiahnuť nadol oznamovací panel a vybrať.

Manuálne aktualizovať:
1.         Navštívte ponuku s nastaveniami
2.         Prejdite na spodok tejto obrazovky a vyberte možnosť ,,O telefóne”
3.         Vyberte možnosť ,,Systémové aktualizácie”, skontrolujte aktualizácie, ak je aktualizácia k dispozícii
4.         Vyberte možnosť ,,Áno”
5.         Zariadenie skontroluje úroveň nabitia batérie a môže vás požiadať o ďalšie nabitie

EXPLORE STORIES