Ako zabezpečím, aby v režime ,,Nerušiť” bolo počuť budík?

1.       Budete musieť nastaviť prioritné prerušenia, to môže byť vykonané v ponuke Nastavenia a výberom zvuku a Nerušiť
2.       Zvolenie Prednosť povolí iba
3.       Tu máte prednostné prerušenia, vyberte z možnosti Budíkov, udalostí a upozornení, váš budík budete mať v nastavenom čase
4.       Okrem toho môžete prijímať určené hovory alebo správy aktivovaním, potom prejdite na položku ,,Hovory/správy od” a spravujte zoznam kontaktov

EXPLORE STORIES