Ako vykonám reset, keď je moja obrazovka prázdna?

Zariadenie má vstavanú batériu, ku ktorej má prístup len oprávnený personál.
1. Ak chcete zariadenie resetovať, stlačte súčasne tlačidlo zapnutia a tlačidlo na zvýšenie hlasitosti na 10 – 12 sekúnd
2. Zariadenie sa vypne a automaticky sa reštartuje
3. Zariadenie sa teraz zapne, bude fungovať a nabíjať sa podľa očakávania

EXPLORE STORIES