Ako môžem zapnúť/vypnúť prediktívny text?

1.         Navštívte ponuku s nastaveniami
2.         Posuňte sa nadol a vyberte možnosť ,,Jazyk a vstup”
3.         Vyberte klávesnicu a metódy zadávania alebo príklad voľby ,,Gboard”
4.         Prejdite nadol a vyberte možnosť ,,Korekcia textu” a potom vyberte požadovanú úroveň korekcie

EXPLORE STORIES