Ako môžem zálohovať údaje na externom pamäťovom zariadení?

1. Pripojte zariadenie Land Rover Explore k počítaču/notebooku pomocou dodaného kábla USB
2. Na obrazovke zariadenia Land Rover Explore sa objaví upozornenie, ,,USB nabíjanie” tohto zariadenia, kliknite na toto upozornenie
3. Na obrazovke sa zobrazí niekoľko možností, vyberte prenos súborov

Na počítači:
1. Prejdite na úvodnú obrazovku a zvoľte Land Rover Explore a zvoľte, čo robiť s týmto zariadením
2. Vyberte možnosť Vnútorné zdieľané úložisko alebo karta SD
3. Vyberte priečinok a súbory, ktoré chcete uložiť alebo preniesť do počítača
4. Zachyťte a presuňte na požadované miesto v počítači.

EXPLORE STORIES