Ako môžem upraviť upozornenia, zvuk a vibrácie pre prichádzajúce správy?

1.         Spustite aplikáciu Správy
2.         V rámci aplikácie otvorte ponuku Nastavenia
3.         Posuňte sa nadol a vyberte možnosť ,,Upozornenia”
4.         Ak chcete vybrať požadovaný vyzváňací tón, vyberte položku ,,Vybrať zvonenie”
5.         Vedľa položky ,,Vibrovať” zaškrtnite možnosť povoliť/zakázať vibráciu pre prichádzajúce správy

EXPLORE STORIES