Ako môžem na zariadení vykonať obnovenie z výroby?

Poznámka: Pred vykonaním tejto činnosti sa uistite, že ste zálohovali a zabezpečili svoje dáta.
1.         Navštívte ponuku s nastaveniami
2.         Vyberte položku ,,Zálohovanie a obnovenie”, vyberte položku ,,Resetovanie dát z výroby”
3.         Vyberte položku ,,Resetovať telefón” a ,,Vymazať všetko”
4.         Zariadenie sa potom reštartuje

EXPLORE STORIES