Ako môžem kopírovať kontakty zo SIM karty do zariadenia?

1.         Prejdite do ponuky ,,Kontakty” a nastavenia
2.         Vyberte položku ,,Importovať/Exportovať” a ,,Importovať z karty USIM”
3.         Vyberte kontakty, ktoré majú byť importované alebo zvoľte Vybrať všetko
4.         Potom zvoľte ,,OK”

EXPLORE STORIES