Ako je ID volajúceho povolené/zakázané na tomto zariadení?

1.         Prejdite do ponuky telefónu a vyberte položku Nastavenia, vyberte položku Kontá hovoru a potom požadovanú kartu ,,SIM”
2.         Na tejto obrazovke prejdite nadol k možnosti ,,Dodatočné nastavenia”
3.         Na tejto obrazovke sú dve možnosti ,,ID volajúceho” a ,,Čakanie na hovor”. Zvoľte ID volajúceho, objaví sa okno s tromi voľbami: ,,Predvolené nastavenie siete”, túto možnosť vyberte, ak ste si vedomí, aké je predvolené nastavenie siete a ak to požadujete
4.         ,,Skryť číslo”, skontrolujte, či toto nie je nastavené, pretože to zabráni zobrazovaniu ID volajúceho na prijímacom zariadení
5.         ,,Zobraziť číslo”, vyberte toto, aby ste sa uistili, že ID volajúceho sa zobrazí na prijímacom zariadení

EXPLORE STORIES