HELP & SUPPORT

POMOC A PODPORA VYHĽADÁVANIE POMOCI A PODPORA ČASTO SA PÝTANÉ OTÁZKY {{{ data._snippetResult.post_title.value }}} {{{ data._snippetResult.content.value }}} Moje zariadenie sa dostalo do kontaktu so známymi/neznámymi tekutinami, čo mám robiť? Ak sa kvapalina, iná ako sladká voda, dostane do HPJ (audio konektora) alebo USB portov, mala by sa čo najskôr vypláchnuť. Najprv zariadením potrepte, aby sa... Read more »

READ MORE